Klubbens historie

Følgende er delvist et referat af Preben Jacobsens tale fra 40 års-jubilæumsfesten lørdag d. 13. september 1997. 
Svend Damgaard, Vagn Skov og J. P. Olsen var blandt hovedmændene bag stiftelsen af klubben. 
J. P. Olsen blev formand, Johanne Jornil kasserer, Svend Damgaard turneringsleder, øvrige bestyrelse bestod af Vagn Skov og Helge Jespersen. 
Ca. 20 spillere kunne spille bridge og ca. 40 gik til begynderundervisning hos Tage Gjødsbøl. 
Spillestedet for klubben blev Svinninge Forsamlingshus. 
Fra 1958 og frem til 1978 var antallet i makkerpar rimelig konstant dvs. fra 64 til 72 spillere. Holdturneringen var svær at få til at køre ordentligt. 
24 spilere var det almindelige, men der var også nogle år hvor der ikke var holdturnering. 
I 1964 blev Palle Bj. Andersen formand i stedet for J. P. Olsen. 
Samme år startede et begynderhold på 20 personer under ledelse af Svend Damgaard og Palle Bj. Andersen. 
For at sætte kolorit og noget at spille for hver aften, indførtes præmie i makkerpar til aftenens vindere. 
Til juleafslutningerne spillede man andespil. Det samlede i mange år næsten fuldt hus med mange sjove kommentarer. 
Bestyrelsesmøderne var meget få. Problemerne blev løst pr. telefon eller på spilleaftener og som der står i protokollen så var det jo ligesom sidste år. 
10 års jubilæet i 1967 skulle foregå med spisning af lidt ekstra fin mad og hvis der kunne fås en bevilling på øl og snaps ville det være godt. Bevillingen kom og der står næsten mellem linierne at det blev en rigtig god fest. 
Indtil 1970 var det et krav at købe tørt Wienerbrød til kaffen, men derefter blev det franskbrød med ost. 
1971 overtog Herluf Petersen roret som klubbens 3. formand. 
Kraftige diskussioner om brugen af noget nyt, nemlig meldekasser. Nogle overvejede at melde sig ud. Ved en afstemning vedtog man at bruge dem til holdturneringen. I dag er de næsten uundværlige. 
I 1973 indførtes majturnering over 3 aftener i samarbejde med Jyderup Bridgeklub. Denne turneringsform kørte frem til 1987. Hvor den blev afløst af sommerbridge i Jyderup Bridgeklub. 
Fra generalforsamlingen 1976 var der kraftig debat om rygning. I 1978 da jeg selv begyndte, husker jeg hvor svært det var at se hinanden i lokalet, øjnene sved og tøjet lugtede af cigarrøg. Forsamlingshusets ventilation var elendig. 
1977 blev Henrik Olsen klubbens 4. formand. 
Den første store turnering klubben stod bag var til fordel for ulandet Kenya, hvor 80 spillere fra Vestsjælland deltog. 
Meldekort blev indført, men under protester.
1978 blev året hvor det på en ekstraordinær generalforsamling blev vedtaget at melde sig ind i DBF. Igen store protester, hvad skal vi med det, det koster penge. Vi er mange spillere der har deltaget i mange spændende turneringer under DBF og nogle med meget gode resultater. Vi følger lovene og bruger deres undervisningsmateriel m.m. 
Agnes Andersen fra Jyderup har fra 1978 og i en årrække begynderundervisning med flest unge mennesker. Da undervisningen var god, blev mange ved. 
1980. Pludselig var klubben på over 100 medlemmer og forsamlingshuset var for lille. Kulturelt udvalg gav tilladelse til at spille i Kundby Skoles samlingssal. 
Klubben havde ingen spilleborde og der måtte ofres flere tusinde kroner. Ved hjælp af stor medlemstilgang og sparsommelighed klarede man det. 
1981 afholdtes den hidtil største turnering i samarbejde med Lions Klub og husholdningsforeningen. Barometerturneringen gav 5500 kr. til Flygtning 81. 
I jubilæumsåret 1982 (25 år) var der 119 medlemmer, det største hidtil. Klubben bestod da af mange unge mennesker. 
Jubilæumsfesten blev holdt i Svinninge Forsamlingshus den 24. april. 
111 gæster var mødt op til en fest, der stadig snakkes godt om. Den sluttede vist ca. 2.30. 
Jubilæums barometerturneringen d. 12. september 1982 samlede 48 par. Til sådanne turneringer lagde vi selv spillene. Hvilket vil sige at 225 spil skal lægges rigtigt i mapperne. Under turneringen åbnede Benny Madsen med 7 spar, pas, pas, pas, hvorefter han kaldte på turneringslederen, da han havde alle sparerne. Det morede man sig meget over den dag. 
I 1982 startede en underafdeling af klubben kaldet tirsdagsklubben. 
De 2 første år var det en dameklub, men så kom mændene med!! En meget vigtig og måske mere social klub med megen hygge. 
Medlemstallet har frem til i dag ligget omkring 48. 
1985 var året hvor nogle af de unge blev sat til rette på grund af dårlig opførsel. De etiske regler blev grundigt gennemgået og en stor artikel var i Holbæk Amts Venstreblad. Vi fik den gode ånd tilbage i klubben. 
1987 stopper bankospillet til juleafslutningen. 
Siden har både Generalforsamling og Juleafslutning sluttet med bridgespil. 
Til Juleafslutningen har det ofte været en turnering med sjove indslag. 
I stedet for maj turneringen indføres i 1987 en mixpar turnering. Tre spilleaftner i december-januar. 
13.09.87 var der 30 års jubilæum hvor 84 deltog. 
Fra 1.1.88 skulle kaffe og brød selv medbringes og man kunne ikke klage over at brødet var tørt, kaffen var tynd eller osten var for stærk. 
1991 købes et Edb-bridgeprogram af Anders Bak, med medlemsregistrering, bronzepoint, turneringer. m . m. 
Siden 1988 har klubben i samarbejde med Røde Kors lavet en barometerturnering med ca. 96. deltagere. Røde Kors sørger for mad og præmier m.m. 
Hele overskuddet går til Røde Kors. Det har været et godt samarbejde og overskuddet har gået til et godt formål. 
I 1992 startede begynderundervisning med Calle Würts og Arne Munksgaard m.fl. Mange nye bridgespillere er indsluset i klubben herefter. 1993 ønskede Henrik Olsen ikke at fortsætte som formand. Ny formand blev Preben Jakobsen som er den femte formand i klubbens 45-årige historie. 
I 1995 havde klubben det højeste antal medlemmer nogensinde med 154 medlemmer. 
Det lykkedes ikke at starte begynderundervisning i 1996 og heller ikke i 1997 var der nok tilmeldte. 
I 1996 var der igen rygepolitik på generalforsamlingen. Bølgerne gik højt og flere rejste sig og gav udtryk for, at hvis rygning blev forbudt, så kom udmeldelsen med det samme.  
Klubben havde i starten af jubilæumsåret (1997) ca. 130 medlemmer. 
Røde Kors barometerturneringen havde sit største deltagerantal i 1998 og 1999 med 54 par.
Dette er det største antal, der kan være i Svinninge Skoles samlingssal.
Fra 1.august 1999 var det desværre slut med at benytte Kundby skoles samlingssal. Skolen skulle selv bruge lokalerne.
Bestyrelsen gjorde sig mange overvejelser om nyt spillested. Svinninge Kommune ville ikke give tilskud til at spille private steder, og foreslog i første omgang Svinninge skoles samlingssal. Der var total rygeforbud og en spilleaften kunne aflyses med kort varsel grundet interne eller eksterne møder. Spilleborde mm. skulle desuden flyttes efter spil og kl. 22 skulle vi være ude af lokalet.
Svinninge Bridgeklub kunne ikke acceptere dette og kommunen foreslog i stedet Gislinge eller Kundby forsamlingshus. Bestyrelsens valg faldt på Kundby forsamlingshus. Betingelsen var at der skulle ske en del forbedringer. Scenen skulle væk og nye toiletter etableres. Lysforholdene skulle gøres væsentlig bedre og en bedre ventilation og akustik. Der blev sat ca. 400.000 kr. af til ombygningen.
I 1999 blev belysningen i den store sal rigtig god. Ellers var det året hvor vi ventede tålmodigt på at man gik i gang med ombygningen. Medlemmerne tog det med positiv holdning selv om det ikke var ret gode lokaler.
Ombygningen startede ca. 1. maj 2000 og nåede lige akkurat at blive klar til sæsonstarten sidst i august.
Det var nogle meget flotte og dejlige lokaler som klubben flyttede ind i. Oven i købet med et rum til alle vores materialer. Det kneb stadigvæk med akustikken men forsamlingshusets bestyrelse kunne godt høre at der skulle noget støjdæmpende op. Det kom der og resultatet var perfekt.
Fordi Folkeoplysningsudvalget i Svinninge Kommune gav et tilskud til forsamlingshuset var det ikke nødvendigt med kontingentforhøjelse.
2001. I samarbejde med Jyderup Bridgeklub startede Sommerbridge op for 1. gang i klubbens historie. Hver onsdag kl 19 fra 16. maj til 15. august blev der spillet i Kundby Forsamlingshus.
Svinninge Bridgeklubs hjemmeside blev en realitet med Kurt Henningsen som opbygger og administrator af siden. En flot og overskuelig hjemmeside.
Delvis rygeforbud blev indført uden de store protester. Indtil kl. 20 må der ikke ryges. Derefter må der ryges fra hel til halv i hver time.
Efter 6 års stilstand er der startet begynderundervisning op under ledelse af Hans Ulrik med forskellige hjælpere. 20 begyndere har meldt sig. 6 er tilmeldt gennem Jyderup Bridgeklub og 4 gennem Holbæk Bridgeklub. Dejligt at nye forsøger sig med det fascinerende spil.
Klubben har gennem årene været på forkant med nye tiltag inden for bridgen. Mange kommer fra andre klubber og melder sig ind. De har hørt, at vi har styr på tingene og at vi er en klub med meget stor bredde, hvor der er plads til alle. Man hygger sig i Svinninge Bridgeklub.

Forrige side: Historie
Næste side: Klubmestre